Frequently Asked Questions

Wsparcie telefoniczne
Wsparcie telefoniczne jest usługą odpłatną naliczaną za każde rozpoczęte 30minut rozmowy,koszt wsparcia telefonicznego dla klientów nie posiadających umów serwisowych wynosi 50zł netto /każde rozpoczęte 30miut rozmowy.


 Last updated Tue, May 17 2016 10:14pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!